Bir üniversitenin harcının bu yıl 10.000$ olduğunu ve her yıl %5 arttığını varsayalım.

DİL: Java

MEYDAN OKUMA:

Bir üniversitenin harç ücretinin bu yıl 10.000$ olduğunu ve her yıl %5 arttığını varsayalım. Bir yıl içinde, öğrenim 10.500 $ olacaktır. 10 yıllık öğrenim ücretini ve 10. yıldan sonra başlayan 4 yıllık öğrenim ücretinin toplam maliyetini gösteren bir program yazınız.

SOLUTION:

public class Exercise_1 {
  public static void main(String[] args) {
    int totalCost = 0;		// Accumulate total cost of four years tuition
    int tuition = 10000;
    int tuitionTenthYear;
  
    for (int year = 1; year <= 14; year++) {
      // Increase tuition by 5% every year
      tuition += (tuition * 0.05); 
  
      if (year > 10) // Test for after 10 years
        totalCost += tuition; // Accumulate tuition cost
  
      // Cost of tution in ten years
      if (year == 10)
        tuitionTenthYear = tuition; 
    }
  
    // Display the cost of tuition in ten years
    System.out.println("Tuition in ten years: $" + tuitionTenthYear);
  
    // Display the cost of four years' worth of tuition after tenth year
    System.out.println("Total cost for four years' worth of tuition" +
      " after the tenth year: $" + totalCost);
  }
}